Thanh Toán

Tiến Độ Thanh Toán Chung Cư Star Hill

Tiến độ thanh toán khá linh hoạt và đóng tiền theo tiến độ thi công của dự án star hill lên khách hàng không còn lo sợ chậm tiến độ mà vẫn phải đóng tiền vào dự án.

Đợt 1. Đóng 25% ngay khi ký hợp đồng mua bán.

Đợt 2. Đóng 10% Khi đổ sàn tầng 5

Đợt 3. Đóng 10% khi đổ sàn Tầng 10.

Đợt 4. Đóng 10% khi đổ xong sàn tầng 15 .

Đợt 5. Đóng 15% Khi làm lễ cất lóc tòa nhà.

Đợt 6. Đóng 30% khi có giấy báo nhận nhà.

 

Thanh Toán
2.97 (59.37%) 63 votes